Výrobci

4+ EDUCATION

Odběr novinek

LOGICO PICCOLO

Nejsou zde žádné produkty
LOGICO PICCOLO

Podkategorie

 • LOGICKÉ MYŠLENÍ

  Připraven ke startu - program na podporu snazšího začátku ve škole Soubory slouží k vyrovnání nedostatků v oblastech vnímání, schopnosti koncentrace a jazykového vývoje. Je určen dětem v předškolním věku, v nejnižších ročnících základních škol.

 • MATEMATIKA

  Základní matematické představy a postupy. Počítání do 10, 20, 100, malá násobilka, představení a pochopení zlomků a smíšených čísel.

 • ANGLIČTINA

  Soubory jsou určeny pro počáteční výuku angličtiny. A jsou určeny pro děti v nejmladším školním věku. Každý ze souborů je orientován na jiný aspekt ovládání cizího jazyka.

 • ČESKÝ JAZYK

  Soubory pro rozvoj jazykového citu, slovní zásoby, počátečního čtení přes čtení s porozuměním a pochopení složitějších textů se začleněním slovníkových hesel, vyjmenovaná slova - podpora zažití významu a obsahu těchto slov.

 • PRVOUKA

  Prvouka pro předškolní vzdělávání, 1-3 ročník základní školy. V souborech najdete rostliny, zvířata, pracovní postupy, bezpečnost v silničním provozu, roční období, tělo a zdraví, porovnání minulostí se současností.

 • GEOMETRIE

  Soubory pro budování geometrických představ a geometrického myšlení založených na prostorových zkušenostech s předměty. Procvičování vizuálního prostorového vnímání přesahuje hranice geometrie a přispívá k rozvoji obecných schopností myšlení a abstrakce.

 • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

  Soubory LOGICO PICCOLO "Oko a ruka" jsou koncipovány pro děti předškolního věku, žáky prvních a druhých tříd a pro děti se specifickými poruchami učení, které vyžadují specializovanou pedagogickou práci.

 • POHÁDKY

  Soubory zaměřené na pohádky. Učí děti přemýšlet nad známým textem, pozorovat jej, porovnávat obrázky, logicky uvažovat a hledat souvislosti. Rozvíjí děti ve všech vzdělávacích oblastech.

 • PAMĚŤ A LOGIKA

  Nová řada „Paměť a logika“ je zaměřená na procvičování paměti a na způsoby, jakými si děti mohou ulehčit zapamatování – odbornými slovy na memorování a mnemotechnické pomůcky.

 • SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ