Výrobci

4+ EDUCATION

Odběr novinek

Proč s LOGICO pracovat?

 • Pro správnou koncentraci pro probuzení atmosféry, pro zklidnění atmosféry ve třídě, například v pondělí ráno, v odpoledních hodinách, kdy už nemají děti správnou koncentraci, atd..
 • Série cvičení pro všechny důležité oblasti učiva vyvinuté zkušenými pedagogy.
 • Je to změna pro děti a velká pomoc pro učitele. Materiál je kompletně připraven.
 • Učitel může pracovat s každým žákem samostatně. To je v „normálně“ vedené hodině složitější. S LOGICO může učitel rozdat různě náročné karty, každé dítě může mít jinou kartu.
 • Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.
 • Jeden rámeček LOGICO PICCOLO funguje v různých předmětech a pro různou věkovou kategorii.
 • Systém LOGICO lze použít pro upevnění vědomostí, zkoušku, opakování.
 • Úkoly jsou náročné, ale přehledné, formulace úkolu je jednoznačná, jazyk a ilustrace jsou vhodné pro děti. Proto celý systém není přetížen

Co LOGICO nabízí?

 • Kombinace hry s učením – v harmonii.
 • Děti nemají možnost šidit, protože musí kontrolovat sami sebe.
 • LOGICO spojuje kognitivní (poznávací) a ruční aspekty učení. Tedy: přemýšlej a udělej to.
 • V každém souboru je v pomalém tempu a na velkém množství příkladů zvyšována náročnost zadaných úkolů.
 • Grafická úprava a ilustrace spolu se systémem karet a rámečkem silně motivuje dítě.
 • Rámeček je zpracován technologií, která vydrží náročnou manipulaci a vyhovuje požadavkům ve třídě.
 • Děti systému velmi rychle porozumí, často ani nepotřebují pomoc druhého. Kontrolu mohou dělat sami.
 • Se systémem LOGICO se děti naučí schopnosti a obratnosti které jsou důležité pro úspěšnou výuku ve škole.
 • Kontrola sama sebe děti vychovává k odpovědnosti.
 • Méně inteligentní děti nemají stres, mohou si vybrat svoje tempo a tím jsou motivovány k lepšímu výsledku.
 • Vyřešit takovou kartu přinese velkou radost a s ní přichází motivace: „Vezmu si složitější kartu, chci zkusit svoje síly, chci vědět víc.“  

Program LOGICO PICCOLO

 • Logika, koncentrace a vnímání
 • Český jazyk (předčtenářské dovednosti, začínáme číst, čtení s porozuměním, vyjmenovaná slova)
 • Matematika (do 10, do 20, do 100, násobení, zlomky
 • Geometrie (rovinná, prostorová)
 • Prvouka
 • Anglický jazyk

Program LOGICO PRIMO

 • Věkově tříděné soubory 3,4,5 roků
 • Logika, koncentrace a vnímání
 • Početní a geometrické dovednosti
 • Prvouka
 • Jazykové dovednosti, činnosti a hry

Tento systém funguje v 32 zemích celého světa (nakladatelé si v každé zemi, společně se zástupci Ministerstva školství a odborníky/lektory, upravují obsahy zadání dle svých potřeb) Je přeložen do 16-ti jazyků Existuje od roku 1993 V roce 1994 obdržel tento systém cenu – „Worlddidac Silver Award“