Výrobci

4+ EDUCATION

Odběr novinek

4+ EDUCATIONRozumový vývoj

U dětí je věk od 3 do 6 roků klíčovým obdobím. V tomto období je významný nejen růst dítěte (fyzický růst) ale i rapidní rozvoj jeho zručností a schopností.

Výzkumy ukázaly, že rozumový vývoj dítěte je nejaktivnější právě ve věku do 6 roků, kdy dosahuje úrovně až 90 procent.

Dětský mozek dokáže absorbovat nové informace mnohem rychleji než mozek dospělého člověka. Tato schopnost se postupem věku ztrácí. Základem pro rozvoj neurokognitivních schopností dítěte je dostatečné poskytování různých pozitivních a podnětných stimulů během klíčového období jeho vývoje.

Zábavné hračk podněcují zvědavost

Mnoho studií potvrzuje skutečnost, že při pozitivních dojmech se do mozku vyplavuje dopamin.

 

Děti mají proto zájem opakovat podobnou anebo tu stejnou činnost znovu. Pozitivní zkušenosti vyvolávají prvotní zápal – radost z učení (jak vidíme na obrázku).

 

Zábavné hračky podněcují u dětí zvědavost

  • Dokázal jsem to!
  • Zvládl jsem to!
  • Chci to zkusit ještě jednou

Správně zvolené didaktické pomůcky a hračky jsou spouštěčem, který vytváří pozitivní dojmy ze „zábavného učení“ a zanechává je v paměti dítěte. To si zároveň v průběhu hry rozvíjí svoje zručnosti.
Mozek se lehčeji rozhoduje, když se s učením spojí emoce. Pozitivní zážitky v procesu vzdělávání podněcují lásku k učení a dítě si je dlouho pamatuje.

Systémem 4+ education vám nabízíme výběr didaktických učebních pomůcek, které mají ambici stát se spouštěčem zábavného učení ve Vaší třídě.