Výrobci

4+ EDUCATION

Odběr novinek

Náhradní plnění

Poskytujeme náhradní plnění ZPS na všechny námi dodávané služby a zboží.

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?
Způsob výpočtu náhradního plnění
Příklady způsobu výpočtu
Jak získat náhradní plnění na nákup sortimentu?

Co je to náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by  měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy. Pro rok 2012 byla průměrná měsíční mzda za I. až III. čtvrtletí ve výši 24.408,00 Kč. Údaj pro rok 2013 bude zveřejněn MPSV koncem roku 2013.

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se  zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

 1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
 2. odebrat zboží či služby v roce 2012 v hodnotě cca 170,9 tis. Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
 3. odvést do státního rozpočtu cca 61 tis. Kč.

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2012 ve výši 24.408,00 Kč. Údaj pro rok 2013 bude zveřejněn MPSV koncem roku 2013.

Způsob výpočtu náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky či služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která  zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižení, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV.

Příklady způsobu výpočtu

V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz §15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 44, je Váš povinný  podíl stanoven na 1,76 zaměstnance (4% z 44 je 1,76 ).

Máte tedy zákonnou povinnost:
 1. zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
 2. odvést do státního rozpočtu do 15. února následujícího   kalendářního roku částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdystanovené za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každého zaměstnance
  Příklad pro rok 2012: Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí 2012 = 24.408 × 2,5 × 1,76 zaměstnanci = 107.395 Kč
  Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 107.4 tis. Kč, nebo
 3. odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy 7 × 24.408 × 1,76 zaměstnanci = 300.706 Kč bez DPH. Pří zakoupení zboží od naší společnosti, Vám můžeme poskytnout náhradní plnění. Tím splníte zákonnou povinnost, zároveň efektivněji využijete finanční prostředky na nákup zboží a nebudete je muset odvádět do státního rozpočtu.
 4. provést kombinaci možností uvedených v bodech 1) až 3).

Jak získat náhradní plnění?

Na odběr veškerého sortimentu můžete získat potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje povinnost zaměstnávat osoby se  zdravotním postižením. Toto potvrzení bude uvedeno na daňovém dokladu (faktuře), kterou vám zašleme společně se zbožím.

Seznam zboží na které vám můžeme poskytnout náhradní plnění:

- učebnice
- tabule, interaktivní tabule
- počítače, IT vybavení
- drogerie, úklidové pomůcky
- kancelářské potřeby
- nábytek

Pro konkrétní informace o možné výši náhradního plnění a sortimentu se prosím informujte na telefonních číslech 724 689 181 nebo 720 217 720 případně zašlete poptavku na email obchod@doskoly.cz

Vzhledem ke změnám v poskytování náhradního plnění v roce 2012, doporučujeme si předjednat výši limitu náhradního plnění smluvně. Jsme připraveni Vám potřebu náhradního plnění vyřešit – řekněte si o řešení.

Tabulka výše náhradního plnění v předchozích letech:

Výpočet náhradního plnění na 1 osobu NP
rok2006200720082009201020112012
Průměrná měs. mzda 19 635 Kč 21 119 Kč 22 942 Kč 22 896 Kč 23 324 Kč 23 726 Kč 24 408 Kč
Odvod do stát. rozpočtu 49 088 Kč 52 798 Kč 57 355 Kč 57 240 Kč 58 310 Kč 59 315 Kč 61 020 Kč
Náhradní plnění 137 445 Kč 147 883 Kč 160 594 Kč 160 272 Kč 163 268 Kč 166 082 Kč 170 856 Kč