Cena
490 Kč

Kód produktu
5206

Skladem 3 a více kusů
ks

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na výpočet odporu vodiče ze znalosti jeho délky, průřezu a rezistivity, výpočet odporu z Ohmova zákona a výpočet výsledného odporu sériově a paralelně zapojených rezistorů. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na základní výpočty odporu, žáci nemusí upravovat jednotky, pouze dosadí do vztahů. Na zelených kartičkách jsou také příklady na výpočet odporu z délky, průřezu a rezistivity, ale některé jednotky je třeba nejdříve vhodně převést. V příkladech na Ohmův zákon se počítá elektrický proud a napětí. Výsledný odpor sériově a paralelně zapojených rezistorů se počítá pro tři rezistory. Na modrých kartičkách jsou příklady na výpočet délky a průřezu odporového drátu, jehož odpor je známý, dále je zde jednoduché schéma zapojení tří rezistorů a dopočítává se výsledný odpor, proud protékající jednotlivými rezistory a napětí na rezistorech. Na červených kartičkách jsou složitější schémata zapojení pěti různých rezistorů, na každé kartě je jiné zapojení. Dopočítává se výsledný odpor, proudy protékající hlavní větví a jednotlivými rezistory, napětí na rezistorech. Je dobré informovat žáky, že rezistivita a měrný odpor jsou totožné veličiny. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách obsahují příklady na procvičení základního učiva, na červených kartičkách jsou obtížnější příklady určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.

Více

Sada obsahuje 32 barevných kartiček se zadáním příkladů na výpočet odporu vodiče ze znalosti jeho délky, průřezu a rezistivity, výpočet odporu z Ohmova zákona a výpočet výsledného odporu sériově a paralelně zapojených rezistorů. Kartičky jsou rozděleny na 4 skupiny podle 4 typů zadání, každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými příklady stejného typu. Na žlutých kartičkách jsou příklady na základní výpočty odporu, žáci nemusí upravovat jednotky, pouze dosadí do vztahů. Na zelených kartičkách jsou také příklady na výpočet odporu z délky, průřezu a rezistivity, ale některé jednotky je třeba nejdříve vhodně převést. V příkladech na Ohmův zákon se počítá elektrický proud a napětí. Výsledný odpor sériově a paralelně zapojených rezistorů se počítá pro tři rezistory. Na modrých kartičkách jsou příklady na výpočet délky a průřezu odporového drátu, jehož odpor je známý, dále je zde jednoduché schéma zapojení tří rezistorů a dopočítává se výsledný odpor, proud protékající jednotlivými rezistory a napětí na rezistorech. Na červených kartičkách jsou složitější schémata zapojení pěti různých rezistorů, na každé kartě je jiné zapojení. Dopočítává se výsledný odpor, proudy protékající hlavní větví a jednotlivými rezistory, napětí na rezistorech. Je dobré informovat žáky, že rezistivita a měrný odpor jsou totožné veličiny. Zadání na žlutých, zelených a modrých kartičkách obsahují příklady na procvičení základního učiva, na červených kartičkách jsou obtížnější příklady určené pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s výsledky.