Cena
250 Kč

Kód produktu
1014

Skladem 3 a více kusů
ks

Naše výukové materiály jsou určené pro učitele a mají jim usnadnit přípravu a samotnou výuku ve třídě, ve které se široké spektrum žáků - žáci dobře nadaní a aktivní, žáci průměrní, žáci, kteří jsou dobře nadaní, ale pracovat se jim nechce, a žáci s různými speciálními vzdělávacími potřebami. Díky distanční výuce, která nás ve školách provází již třetí školní rok, se navíc rozdíly mezi žáky v rámci jedné třídy zvětšují. A je důležité plánovat výuku tak, aby se všichni žáci mohli do aktivit zapojit a díky tomu se mohli posouvat v rámci svých vzdělávacích možností. Více

sady výukových materiálů do různých předmětů na pro 1. i 2. stupeň základních škol i nižší ročníky víceletých gymnázií. Jedná se o soubory laminovaných karet formátu A6 a pracovních listů s úkoly různé úrovně. Všechny sady obsahují karty nebo pracovní listy se zadáním úkolů a karty nebo pracovní listy s řešením úkolů, aby si žáci mohli výsledky své práce sami kontrolovat a učitel měl během vyučování čas na individuální práci se žáky, kteří to potřebují. Součástí každého výukového materiálů je i metodika - náměty na práci s výukovým materiálem - a tabulka pro žáky k sebehodnocení práce. Všechny materiály jsou ověřené v praxi, práce s nimi vede žáky k tomu, aby pracovali každý podle svých možností a schopností. Výukové materiály je aktuálně možné zakoupit pouze online. S našimi výukovými materiály Vás naučíme pracovat na našich webinářích zaměřených na diferencované vyučování nebo na prezenčních seminářích k tématu určených pro školní sborovny. S aktuální nabídkou těchto seminářů se můžete seznámit níže. S našimi výukovými materiály už 8 let pracují tisíce učitelů ve stovkách v celé České republice. Učitelé na našich výukových materiálech oceňují především podporu individualizace výuky a motivace žáků pracovat dle svých možností.