Sloveso BÝT v minulém čase (was, were)


Cena
490 Kč

Kód produktu
4007

Skladem 3 a více kusů
ks

Sada obsahuje 32 barevných kartiček rozdělených do 4 skupin podle úrovní obtížnosti zadání. Každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými úkoly stejného typu. Výukový materiál pracuje s jednoduchou slovní zásobou. Žáci mohou při samostatné práci využívat přiložený slovníček s přehledem použitých slov.

*Na žlutých kartičkách, které jsou nejjednodušší, žáci tvoří věty výběrem slov z nabídnutých možností. *Na zelených kartičkách doplňují žáci správný tvar slovesa být v minulém čase do kladných a záporných vět i do otázek. *Modré kartičky obsahují části vět, které žáci spojují. Sloveso být se ve větách objevuje v minulém i v přítomném čase. *Na červených kartičkách jsou rozšiřující nebo zábavné úkoly pro ty, kteří učivo dobře zvládají. Více

Sada obsahuje 32 barevných kartiček rozdělených do 4 skupin podle úrovní obtížnosti zadání. Každá skupina má svoji barvu a obsahuje 8 kartiček s různými úkoly stejného typu. Výukový materiál pracuje s jednoduchou slovní zásobou. Žáci mohou při samostatné práci využívat přiložený slovníček s přehledem použitých slov.

*Na žlutých kartičkách, které jsou nejjednodušší, žáci tvoří věty výběrem slov z nabídnutých možností. *Na zelených kartičkách doplňují žáci správný tvar slovesa být v minulém čase do kladných a záporných vět i do otázek. *Modré kartičky obsahují části vět, které žáci spojují. Sloveso být se ve větách objevuje v minulém i v přítomném čase. *Na červených kartičkách jsou rozšiřující nebo zábavné úkoly pro ty, kteří učivo dobře zvládají.