Cena
170 Kč

Kód produktu
1271

Ve výrobě - dodání 1-3 týdny Sledovat dostupnost
ks

Č. 2 – hláskosloví
I. Úkoly 1 – 6 jsou k této větě:
Jednotlivé druhy vět mají svou zvláštní melodii.
1. Vypiš základní skladební dvojici:.............................................................................................................
2. Urči všechny slovní druhy (nadepiš nad větu číslo).
3. Urči druh zájmen:....................................................................................................................................
4. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:
Vět - ............................................................................................................................................................
Mají - ..........................................................................................................................................................
5. Napiš slovo stejného významu ke slovu zvláštní: ...................................................................................
6. V jakém oboru se nejčastěji užívá pojem melodie: ...............................................................................
II. Úkoly 7 – 10 jsou k následujícímu textu:
Pan učitel nejenže naučil počítat, psát a číst, navíc rozuměl svým žákům a byl kouzelný, protože viděl do malých hlaviček svých žáků a dovedl pomoci při
trápeních dětí svým kouzelným činěním. Nikdo totiž netušil, že pan Sova je také kouzelný mág, který umí splnit dětská přání, a tím vlastně byla tato škola
kouzelná a tajně tajná.
http://www.medounek.estranky.cz/clanky/pribehy-pro-dite-od-kamarada/pribeh-prvni-___-aneb-kralovske-taboreni.html
MC900360788[1]7. Mág neznamená: a) kouzelník b) čaroděj c) král
8. Co je podle příběhu určitě pravda?
a) Pan učitel umí jen naučit číst, psát a počítat
b) Pan učitel umí plnit dětská přání
c) Pan učitel umí cvičit
9. V textu jsou a) 2 b) 3 c) 4 předložky
10. Příběh je opsán: a) z novinového článku b) z pohádky c) ze slovníku
III. Zakroužkuj správnou odpověď u úkolů 11 – 15:
11. Správná výslovnost slova dětský je:
MC900123273[1]a) [ďeckí] b) [dětskí] c) [dědský]
12. Pouze neznělé souhlásky jsou v bodě:
a) b, f, ž, ch, ř b) p, t, š, ch, c c) j, ť, č, š, ž
13. Slova se vyslovují stejně (na konci), jak se píší, v bodě:
a) hrad, dub, bez b) plod, srub, tvaroh c) ves, strup, koš
14. Dvojhláska ou není ve slově:
a) samouk b) poupě c) louka
15. Hlavní přízvuk je v češtině:
a) na předposlední slabice b) na první slabice c) na libovolné slabice Více

Č. 2 – hláskosloví

 

 1. Úkoly 1 – 6 jsou k této větě:

 

Jednotlivé druhy vět mají svou zvláštní melodii.

 

 1. Vypiš základní skladební dvojici:.............................................................................................................

 

 1. Urči všechny slovní druhy (nadepiš nad větu číslo).

 

 1. Urči druh zájmen:....................................................................................................................................

 

 1. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:

Vět - ............................................................................................................................................................

Mají - ..........................................................................................................................................................

 

 1. Napiš slovo stejného významu ke slovuzvláštní: ...................................................................................

 

 1. V jakém oboru se nejčastěji užívá pojemmelodie: ...............................................................................

 

 1. Úkoly 7 – 10 jsou k následujícímu textu:

Pan učitel nejenže naučil počítat, psát a číst, navíc rozuměl svým žákům a byl kouzelný, protože viděl do malých hlaviček svých žáků a dovedl pomoci při trápeních dětí svým kouzelným činěním. Nikdo totiž netušil, že pan Sova je také kouzelný mág, který umí splnit dětská přání, a tím vlastně byla tato škola kouzelná a tajně tajná.

http://www.medounek.estranky.cz/clanky/pribehy-pro-dite-od-kamarada/pribeh-prvni-___-aneb-kralovske-taboreni.html

 

 1. Mág neznamená:a) kouzelník     b) čaroděj     c) král

 

 1. Co je podle příběhu určitě pravda?
 2. a) Pan učitel umí jen naučit číst, psát a počítat
 3. b) Pan učitel umí plnit dětská přání
 4. c) Pan učitel umí cvičit

 

 1. V textu jsoua) 2   b) 3   c) 4  předložky

 

 1. Příběh je opsán:a) z novinového článku   b) z pohádky   c) ze slovníku

 

 1. Zakroužkuj správnou odpověď u úkolů 11 – 15:

 

 1. Správná výslovnost slova dětský je:
 2. a) [ďeckí]                                b) [dětskí]                               c) [dědský]

 

 1. Pouze neznělé souhlásky jsou v bodě:
 2. a) b, f, ž, ch, ř             b) p, t, š, ch, c             c) j, ť, č, š, ž

 

 1. Slova se vyslovují stejně (na konci), jak se píší, v bodě:
 2. a) hrad, dub, bez        b) plod, srub, tvaroh     c) ves, strup, koš

 

 1. Dvojhláska ou není ve slově:
 2. a) samouk                   b) poupě                                 c) louka

 

 1. Hlavní přízvuk je v češtině:
 2. a) na předposlední slabice     b) na první slabice     c) na libovolné slabice