Cena
170 Kč

Kód produktu
1272

Ve výrobě - dodání 1-3 týdny Sledovat dostupnost
ks

Komplexní úkoly – slova ohebná
I. Úkoly 1 – 6 jsou k následující větě:
Tvarosloví je nauka o slovních druzích a tvarech slov.
1. Vypiš základní skladební dvojici:........................................................................................................
2. Urči všechny slovní druhy (nadepiš nad větu číslo).
3. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:
Slovních - ...............................................................................................................................................
Tvarech- ................................................................................................................................................
5. Vypiš z věty všechny přívlastky: .........................................................................................................
6. Napiš slovo stejného významu ke slovu nauka: .................................................................................
II. Otázky 7 a 8 se vztahují k tabulce
7. Proč začíná zájmeno v 6. pádech písmenem n- : …………………………………………
8. Doplň vztažné zájmeno do věty: Kniha, …….…… čteme, patří mezi bestsellery.
III. Zakroužkuj správnou odpověď u otázek 9 - 14:
1. Je ve větě chyba?
A – N Slyšeli jsme tóny houslý, harfy a pikoly.
A – N Mláďata roztomile pobíhaly kolem matky.
A – N V této třídě jsou samí drzí žáci.
2. Ve které větě je možné nahradit podstatné jméno zájmenem ji.
A) O cestě jsem slyšel. B) Pošli mi knihu. C) Řekni to Petře.
3. Pouze zájmena jsou v bodě.
A) tenhle, jehož, mu, kdosi B) tady, koho, něco, jakýsi C) námi, jiný, číkoli, nic
4. Doplnit do větyStůl zhotovil vlastníma …… lze tvar:
A) rucemi B) rukama C) rukami
5. Která z vět obsahuje sloveso v podmiňovacím způsobu.
A) Ať se zítra dostaví do kanceláře. B) Určitě si to zítra doplním. C) Zašel bys do sběrny?
6. Který bod obsahuje číslovku druhovou?
A) několikátý, osmnáct, pětkrát B) dvojnásobný, kolikero, devět C) mnohonásobný, první, jedna
Více

Materiál tvoří celkem 12 pracovních listů a k nim 12 řešení.

-          Každý pracovní list je rozdělen na tři části. Všechny části se vždy nějakým způsobem týkají probraného celku (podle učiva jej lze zařadit do ročníku; pltí, že obtížnost pracovních listů je vzestupná).

-          První část tvoří úkoly k větě a slouží k běžnému procvičení základních mluvnických pojmů.

-          Druhou část tvoří vždy text (umělecký, odborný, nelineární) a otázky a úkoly k němu zaměřené na čtenářskou gramotnost.

-          Třetí část je testová – obsahuje otázky s výběrem odpovědi. Otázky jsou záměrně formulovány různými způsoby (např. kde je/není chyba, co nepatří mezi ostatní…), aby připravily žáky na testování scio apod.

Materiál je určen především k procvičování a upevnění probraného celku učiva (např. hláskosloví, podstatná jména…).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komplexní úkoly – slova ohebná

 I. Úkoly 1 – 6 jsou k následující větě:

 

Tvarosloví je nauka o slovních druzích a tvarech slov.

 

 1. Vypiš základní skladební dvojici:........................................................................................................
 2. Urči všechny slovní druhy (nadepiš nad větu číslo).
 3. Urči mluvnické kategorie u těchto slov:

Slovních - ...............................................................................................................................................

Tvarech- ................................................................................................................................................

 1. Vypiš z věty všechny přívlastky: .........................................................................................................
 2. Napiš slovo stejného významu ke slovunauka: .................................................................................

 

II. Otázky 7 a 8 se vztahují k tabulce

 

Rod

Mužský životný

Mužský neživotný

ženský

střední

1.p.

jenž

jenž

jež

jež

2.p.

jehož / něhož

jehož / něhož

jíž / níž

jehož / něhož

3.p.

jemuž / němuž

jemuž / němuž

jíž / níž

jemuž / němuž

4.p.

jejž / nějž / jehož / něhož

jejž / nějž

již / niž

jež / něž

6.p.

o němž

o němž

níž

o němž

7.p.

jímž / nímž

jímž / nímž

jíž / níž

jímž / nímž

Poznámka: po předložce se počáteční (náslovné) j- mění na n- (např. s nímž, k němuž, bez níž).

 

7. Proč začíná zájmeno v 6. pádech písmenem n- : …………………………………………

8. Doplň vztažné zájmeno do věty: Kniha, …….…… čteme, patří mezi bestsellery.

 III. Zakroužkuj správnou odpověď u otázek 9 - 14:

 1. Je ve větě chyba?

A – N      Slyšeli jsme tóny houslý, harfy a pikoly.

A – N      Mláďata roztomile pobíhaly kolem matky.

A – N      V této třídě jsou samí drzí žáci.

 

 1. Ve které větě je možné nahradit podstatné jméno zájmenemji.

A) O cestě jsem slyšel.           B) Pošli mi knihu.                   C) Řekni to Petře.

 1. Pouze zájmena jsou v bodě.

A) tenhle, jehož, mu, kdosi    B) tady, koho, něco, jakýsi    C) námi, jiný, číkoli, nic

 1. Doplnit do větyStůl zhotovil vlastníma ……lze tvar:

A) rucemi                               B) rukama                              C) rukami

 1. Která z vět obsahuje sloveso v podmiňovacím způsobu.

A) Ať se zítra dostaví do kanceláře.   B) Určitě si to zítra doplním.   C) Zašel bys do sběrny?

 1. Který bod obsahuje číslovku druhovou?

A) několikátý, osmnáct, pětkrát  B) dvojnásobný, kolikero, devět  C) mnohonásobný, první, jedna