Cena
490 Kč

Kód produktu
1102

Skladem 3 a více kusů
ks

Výukový materiál obsahuje 62 karet. Poskytuje podněty pro ověřování a získávání čtenářských dovedností u žáků na začátku školní docházky, kteří si osvojují základy čtenářských dovedností, tak i u žáků vyšších ročníků, kteří mají potíže ve čtení. Jednotlivé podněty jsou řazeny posloupně, navazují na předchozí díl Technika čtení 1.

- shluky souhlásek I (typ slabik br, zl)
-dvouslabičná slova se shluky souhlásek I
- trojslabičná slova se shluky souhlásek I
- shluky souhlásek IIa (typ slabik bra, zlo)
- 2-4slabičná slova se shluky souhlásek IIa
- shluky souhlásek IIb (typ slabik svo, vte)
- 2-4slabičná slova se shluky souhlásek IIb
- shluky souhlásek III (typ slabik brok, dluh)
- 2-4slabičná slova se shluky souhlásek III
- víceslabičná slova se všemi typy slabik

Materiál je možné využít k diagnostice čtenářské techniky (sledování, které roviny má dítě osvojeny, popř. na které rovině obtížnosti má potíže) i k intervenci (obsahuje dostatek podnětů k podněcování čtenářské techniky na každé úrovni obtížnosti).
Každou z karet je možno využít na zjišťování pasivní úrovně dovednosti (dítě slyšenou slabiku popř. slovo dokáže najít, přiřadí ke zvuku obraz) i aktivní úrovně dovednosti (dítě přečte určenou slabiku, slovo). Více

Výukový materiál obsahuje 62 karet. Poskytuje podněty pro ověřování a získávání čtenářských dovedností u žáků na začátku školní docházky, kteří si osvojují základy čtenářských dovedností, tak i u žáků vyšších ročníků, kteří mají potíže ve čtení. Jednotlivé podněty jsou řazeny posloupně, navazují na předchozí díl Technika čtení 1.

- shluky souhlásek I (typ slabik br, zl)

-dvouslabičná slova se shluky souhlásek I

- trojslabičná slova se shluky souhlásek I

- shluky souhlásek IIa (typ slabik bra, zlo)

- 2-4slabičná slova se shluky souhlásek IIa

- shluky souhlásek IIb (typ slabik svo, vte)

- 2-4slabičná slova se shluky souhlásek IIb

- shluky souhlásek III (typ slabik brok, dluh)

- 2-4slabičná slova se shluky souhlásek III

- víceslabičná slova se všemi typy slabik

Materiál je možné využít k diagnostice čtenářské techniky (sledování, které roviny má dítě osvojeny, popř. na které rovině obtížnosti má potíže) i k intervenci (obsahuje dostatek podnětů k podněcování čtenářské techniky na každé úrovni obtížnosti).

Každou z karet je možno využít na zjišťování pasivní úrovně dovednosti (dítě slyšenou slabiku popř. slovo dokáže najít, přiřadí ke zvuku obraz) i aktivní úrovně dovednosti (dítě přečte určenou slabiku, slovo).