Cena
490 Kč

Kód produktu
1103

Skladem 2ks
ks

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy doplňovacích cvičení a jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti. Na žlutých kartičkách žáci doplňují y, i po měkkých nebo tvrdých souhláskách. Vždy se doplňuje jen jedno písmeno do jednoho slova. Na zelených kartičkách žáci doplňují y, i po měkkých nebo tvrdých souhláskách do slovních spojení. Vždy se doplňuje se jedno nebo dvě písmeno. Na modrých kartičkách žáci doplňují y, i do vět. Objevuje se zde více vynechávek na jednom řádku a celkově je tato skupina náročnější i na čtení. Žáci také rozlišují význam slov krásný x krásní a doplňují podle smyslu do vět. Červené kartičky obsahují tvořivé úkoly - hrátky se slovy a větami, křížovky, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením. Více

Materiál tvoří celkem 64 zatavených kartiček, z toho 32 se zadáním a 32 s řešením. Kartičky obsahují různé typy doplňovacích cvičení a jsou rozděleny na 4 skupiny podle obtížnosti. Na žlutých kartičkách žáci doplňují y, i po měkkých nebo tvrdých souhláskách. Vždy se doplňuje jen jedno písmeno do jednoho slova. Na zelených kartičkách žáci doplňují y, i po měkkých nebo tvrdých souhláskách do slovních spojení. Vždy se doplňuje se jedno nebo dvě písmeno. Na modrých kartičkách žáci doplňují y, i do vět. Objevuje se zde více vynechávek na jednom řádku a celkově je tato skupina náročnější i na čtení. Žáci také rozlišují význam slov krásný x krásní a doplňují podle smyslu do vět. Červené kartičky obsahují tvořivé úkoly - hrátky se slovy a větami, křížovky, určené např. pro výborné a nadané žáky. Ke každé barevné kartičce se zadáním je bílá kartička s pruhem stejné barvy s řešením.